Skomplikowana harmonika Free i Third Stream została zastąpiona łatwiejszą dla percepcji szerokiej publiczności harmonią Jazz-rocka. Nastąpił zwrot ku prostym, konsonansowym akordom T, S i D (przykład 45). Przywrócony został dominantowy charakter akordów dysonansowych (przykład 46). Znacznie zmniejszyła się częstotliwość zmian funkcji.