„Krzysztof Kralka.  Szkoła improwizacji, in C”
„Krzysztof Kralka. Improwizacja II-V-I, inC”
  „Krzysztof Kralka. Improwizacja. Blues”.
„Krzysztof Kralka. Improwizacja. Smoothjazz, inC”.
NAKŁAD WYCZERPANY.